Succesvolle uitgevoerde projecten VIM&C

Vind hier enkele voorbeelden van succesvolle projecten op vlak van management & consultancy die werden uitgevoerd door VIM&C in Zonhoven:

Invoeren personeelmanagementsysteem Hidria Bausch GmbH (Duitsland)

 • Doorvoeren van een medewerker tevredenheidsonderzoek
 • Begeleiden van het management team bij het opstellen van diverse maatregelenplannen en het opvolgen van de voortgang van dediverse projecten
 • Workshops voor het management team met als thema 'leidinggeven en het motiveren van medewerkers' 

Invoeren van een personeelmanagementsysteem bij Heras Adronit GmbH (Duitsland)

 • Samenstellen van een ‘toolbox’ met richtlijnen, procedures, formulieren, leidraden m.b.t. het personeelsmanagementsysteem
 • Implementatie van de ‘toolbox’ in de organisatie door workshops aan management en leidinggevenden
 • Doorvoeren van een medewerker tevredenheidsonderzoek

Herstructureren van Mann + Hummel Hydromation Europa

 • Het sluiten van de productie in België en uitbouwen van de productie in Hongarije
 • Het verbeteren van de project controlling
 • Het stroomlijnen van de organisatie en het op punt stellen van de taakverdeling tussen de afdelingen
 • Het verbeteren van de kwaliteitscontrole
 • Invoeren van 'key performance indicators'
 • Invoeren van interne procedures (o.a. 'order approval procedure') ter verbetering van de administratieve organisatie en interne controle
 • Het verbeteren van crediteuren management

Corus Construction (Rotherham, UK)

 • Het invoeren van een stelsel van richtlijnen en procedures
 • Het opzetten van een jaarplan en budgetteringssysteem
 • Het invoeren van een financieel en management rapportage systeem

Kienle+Spiess GmbH (Sachsenheim, Duitsland): Ontwikkelen en invoeren  IT applicatie

 • Om de winstgevendheid vast te stellen per product/klant/markt
 • De productie efficiëntie (materiaal, man- en machine-uren) te meten
 • De productiekosten te vergelijken met de standaarden

Herstructureren van Cogent Laminations Groep (Duitsland, UK en Hongarije)

 • Terugbrengen van 7 naar 5 vestigingen
 • Het overbrengen van de arbeidsintensieve producten van Duitsland en GB naar Hongarije
 • Invoeren van de ‘lean thinking’ methodologie op alle locaties
Back to Top