Nieuws VIM&C

Heeft u uw organisatie, de productie en de processen geoptimaliseerd maar loopt het toch nog niet naar u zin? Een vraag die u zich dan kan stellen is of uw personeel met u is meegegroeid in de afgelopen jaren. Hebben zij de ontwikkelingen en de doelstellingen bij kunnen houden, heeft u nog steeds de juiste mensen aan boord?

Het succes van een onderneming is in grote mate afhankelijk van de inzet, motivatie, kwalificatie en betrokkenheid van het personeel. Deze aspecten krijgen wel steeds meer aandacht, maar nog steeds niet in de mate die ze verdienen. Gekwalificeerde en goed gemotiveerde medewerkers zijn een van de belangrijkste ‘assets’ van een bedrijf. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten en zij zorgen voor de winstgevendheid en het voortbestaan van uw bedrijf.

Heeft u een goed contact met de mensen op de werkvloer, van de verkoopafdeling, van de kwaliteitscontrole? Ontvangt u de juiste signalen uit de organisatie of heeft u het te druk met het oplossen van allerlei problemen. Als u het gevoel hebt dat u niet weet wat er leeft in uw bedrijf, dan is het zeker een overweging waard een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren.

Dit onderzoek biedt alle betrokken partijen voordelen. U kunt peilen hoe de tevredenheid van uw medewerkers is en zij hebben de mogelijkheid hun mening anoniem te uiten over de verschillende factoren en onderwerpen binnen het bedrijf, zoals het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers, het management en de organisatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen een aantal aandachtspunten zijn die verbeterd kunnen worden, maar ook de sterke punten binnen de ondernemingen zullen kenbaar worden gemaakt.

Met de juiste maatregelen kan dus de tevredenheid van de medewerkers verbeterd worden wat het bedrijf zeker ten goede zal komen.

Over VIM&C

Wil u graag meer weten over VIM&C? Ontdek wie wij zijn en bekijk ook enkele van onze projecten.
Ook kunt u een heleboel aanbevelingen lezen van eerdere klanten.

Neem contact voor een verkennend gesprek. We luisteren graag naar uw vragen en wensen.

Back to Top